Wake-Up

Convenience store
Конвениенс сүлжээ дэлгүүр

Үнийн санал

Түлхүүр хүлээлгэн өгөх нөхцөлтэй
68 сая 50 мкв
 • Дэлгүүрийн эрх
 • Бараа өрөлтийн аргачлал
 • Үйлчилгээний сургалт
 • Тоног төхөөрөмж
 • Туслах хэрэгсэл
 • Хаягжилт дотор
 • Тавилга
 • Тек
 • Нэмэлт гэрэлтүүлэг
 • Сурталчилгааны самбар
 • Тэмдэглэгээ
Онцгой
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn