®

GOGO GOURMET™

Франчайзинг пицца түргэн хоол

Манай компани “Оргил сүлжээ” дэлгүүртэй хамтран Монгол улсын хэмжээнд нийт Оргил сүлжээ дэлгүүрийн салбаруудад байгуулж буй энэхүү Пицца түргэн хоолны Франчайзингийг танд санал болгож байна. Олон улсад таашагдсан амт чанар, технологийг GoGo Gourmet танд хүргэх болно.

  • Нийт үнэ: 113'600'000 ₮

ФРАНЧАЙЗИНГ АВАХ ДАРААЛАЛ.

1. Амталгаа

Та өөрт таалагдсан технологийн франчайзингийг сонгож манай компани дээр амталгаа авах өдрөө товлоно.

2. Гэрээ болон төлбөр

Сонгосон буюу худалдан авахаар төлөвлөсөн технологийн франчайзингийн гэрээг байгуулана.

 

3. Сургалт

Та гэрээ байгуулсны дараа манай захиалгын менежертэй сургалт авах өдрөө тохиролцоно.

Pizza Menu

gogo gourmet menu
gogo gourmet menu
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Түгээмэл асуултууд

Франчайз гэж юу вэ?

Франчайз бол бизнесийн лицензийн гэрээгээр дамжуулан нэг байршил (эсвэл олон байршил) эзэмших, ажиллуулах боломжийг олгодог бизнес юм. Франчайз эзэмшигчийн брэндийн нэр, барааны тэмдэг, үйлдлийн систем, маркетингийн материал, баталгаат бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд хамрагдах боломж, мөн ихэвчлэн онцгой газар нутгийг ашиглахын тулд франчайз хүлээн авагчийн франчайз хүлээн авагчийн франчайзын төлбөрийг төлөхийг лицензийн гэрээнд шаарддаг.

Gogo Gourmet Франчайзинг үйлчилгээг ямар төрлийн бизнес эрхлэгч нар худалдан авбал илүү тохиромжтой вэ?

Gogo Gourmet Франчайзингийг бүх бизнес эрхлэгч худалдан авах боломжтой. Бид энэхүү үйлчилгээг зөвхөн Оргил сүлжээ дэлгүүрүүдийн салбараар хэрэгжүүлж байгаа юм.

Gogo Gourmet Франчайзинг үйлчилгээг худалдан авахдаа дан технологийг салгаж худалдан авах боломжтой юу?

Боломжгүй. Энэхүү франчайзинг нь нэгэн цогц үйлчилгээтэй юм.

Gogo Gourmet Франчайзинг үйлчилгээг авсныхаа дараа бусдад шилжүүлэх боломжтой юу?

Gogo Gourmet Франчайзинг үйлчилгээ нь гэрээний дагуу бусдад дамжуулах нь боломжтой франчайзинг юм.

Худалдан авсан технологийн Gogo Gourmet франчайзингид эрсдийн баталгаа өгөх үү?

Манай байгууллага нь таны худалдан авч буй аливаа бизнест ямар нэгэн ашиг олох болон эс олох талаар баталгаа өгдөггүй болно. Иймээс та манай Gogo Gourmet франчайзинг, ноу-хау-г худалдан авахын өмнө учирч болзошгүй бүхий л эрсдлийг сайн тооцох ёстойг анхаарана уу.

Худалдан авсан Gogo Gourmet франчайзингийг буцаах боломжтой юу?

Gogo Gourmet Франчайзинг нь үйлчилгээний төрөлд ордог тул буцаах боломжгүй байдаг.